Trang chủ Blog Video Ecopark TV | VTV1/Chào buổi sáng/2807/Ecopark tạo việc làm cho người dân địa phương
Ecopark TV | VTV1/Chào buổi sáng/2807/Ecopark tạo việc làm cho người dân địa phương

Ecopark TV | VTV1/Chào buổi sáng/2807/Ecopark tạo việc làm cho người dân địa phương

Trong những năm qua, khu đô thị Ecopark đã liên tục có những chính sách thiết thực để hỗ trợ đời sống cho người dân địa phương. Đặc biệt, việc mở các lớp đào tạo chuyển đổi nghề cho hơn 600 nông dân các xã đã tạo việc làm cho người dân địa phương, đây cũng là một nguồn lực lớn để phát triển khu đô thị xanh này.

Thêm bình luận


Đăng ký nhận thông tin cập nhật mới nhất!